Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Τρόποι στήριξης των χαρισματικών παιδιών στην εκπαίδευση.

Τρόποι στήριξης των χαρισματικών παιδιών στην εκπαίδευση.

Είναι κοινός τόπος ότι το σχολείο θα πρέπει να προσφέρει ισότητα ευκαιριών και να αντιμετωπίζει τους μαθητές ισάξια. Ωστόσο, είναι αναγκαίο το εκπαιδευτικό σύστημα να λαμβάνει υπόψη τις τυχόν υπάρχουσες ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Το σχολείο δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστεί σωστά την εξατομικευμένη διδασκαλία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες για τα χαρισματικά παιδιά και τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι χαρισματικοί μαθητές πρέπει να συμπληρώνουν το χρόνο τους με δραστηριότητες χωρίς να υπερφορτώνονται και πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα ενδιαφέροντά τους. Από την άλλη, ένας αργός ρυθμός διδασκαλίας μπορεί να οδηγήσει το χαρισματικό παιδί στην πλήξη και την αδιαφορία. Επίσης, τα χαρισματικά παιδιά, όπως έχει παρατηρηθεί, παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και γι’αυτό το λόγο χρειάζονται την επικοινωνία και τη συνεργασία. Έτσι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει το χαρισματικό παιδί να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τα χαρισματικά παιδιά έχουν ανάγκη ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησής τους και το σχολείο πρέπει να έχει αυτό το στόχο παράλληλα με τη διαμόρφωση ενός διαδραστικού διδακτικού προγράμματος που θα προωθεί τις δημιουργικές δεξιότητες των μαθητών και θα κεντρίζει το ενδιαφέρον του. Τέλος, για την αποτελεσματική εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συνεννόηση μεταξύ του σχολείου και των γονέων.
 Πρώτη καταχώρηση:Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου